MENÜ

ZSOLTÁROS

"Daloljatok az Úrnak!"
citerával...
zengő muzsikával...
egész, tiszta szívvel...
mindíg...

"Tebenned bíztunk elejitől fogva..."

  (a 89. zsoltár  /90. genfi zsoltár/ parafrázisa)


 89 (90). zsoltár:


 A dal kottája:  89.zsoltar.pdf     A dal hangfelvétele:  89. zsoltár


(A zsoltár eredeti szövege)

90 (89). ZSOLTÁR. AZ EMBER MULANDÓSÁGA

1(Mózesnek, az Isten emberének imája.) Uram, te voltál menedékünk nemzedékről nemzedékre, 
2mielőtt a hegyek kiemelkedtek, mielőtt a föld és a világ kialakult. Isten, te öröktől fogva vagy, s örökké! 
3Te a halandót ismét porrá teszed. Így szólsz: „Emberek fiai, térjetek oda vissza!” 
4Mert ezer év előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. Vagy annyi, mint egy éjjeli őrállás. 
5Hamar elragadod őket, olyanok, mint a reggeli álom, mint a sarjadó fű: 
6reggel kihajt, kizöldül, estére lekaszálják és elszárad. 
7Valóban semmivé leszünk haragod előtt, megzavarodunk neheztelésedtől. 
8A szemed elé állítottad bűneinket, arcod világosságában látod vétkeinket. 
9Minden napunk haragodban múlt el, éveinket egyetlen sóhajként éltük át. 
10Éveinknek száma legföljebb hetven, s ha erősek vagyunk, eljutunk nyolcvanig. Ebből is a legtöbb betegség, hiú fáradozás; gyorsan elszállnak, hamar végük szakad. 
11Ki mérheti föl haragod erejét, ki fél eléggé haragod hevétől? 
12Taníts meg számba venni napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére! 
13Fordulj felénk újra, Uram! Miért késel oly soká? Légy irgalmas szolgáidhoz, 
14üdíts fel minket irgalmaddal, hogy ujjongjunk és örüljünk ezentúl minden nap. 
15Vidíts fel a napokért, amelyeken próbára tettél, az évekért, amelyekben nyomorogtunk. 
16Nyilvánítsd ki művedet szolgáidnak, s gyermekeik előtt tárd fel dicsőséged! 
17Az Úr jósága virrasszon fölöttünk, őrizd meg a kezünk munkáját! 


(A zsoltár református szövege)

Isten az örökkévaló hajlék.

Bourgeois L., Genf, 1551.

1.

Tebenned bíztunk eleitől fogva,

Uram, téged tartottunk hajlékunknak!

Mikor még semmi hegyek nem voltanak,

Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva,

Te voltál és te vagy, erős Isten,

És te megmaradsz minden időben.

2.

Az embereket te meg hagyod halni,

És ezt mondod az emberi nemzetnek:

Legyetek porrá, kik porból löttetek,

Mert ezer esztendő előtted anni,

Mint az tegnapnak ő elmúlása

És egy éjnek rövid vigyázása.

És ezt mondod az emberi nemzetnek:

Légyetek porrá, kik porból lettetek!

Mert ezer esztendő előtted annyi,

Mint a tegnapnak ő elmúlása

És egy éjnek rövid vigyázása.

3.

Kimúlni hagyod őket oly hirtelen,

Mint az álom, mely elmúlik azontól,

Mihelyt az ember felserken álmából,

És mint a zöld füvecske a mezőben,

Amely nagy hamarsággal elhervad,

Reggel virágzik, estve megszárad.

4.

Midőn, Uram, haragodban versz minket,

Ottan meghalunk és földre leesünk,

A te kemény haragodtól rettegünk,

Ha megtekinted mi nagy bűneinket,

Titkos vétkünket ha előhozod,

És színed eleibe állítod.

5.

Haragod miatt napja életünknek

Menten elmúlik nagy hirtelenséggel,

Mint a mondott szót elragadja a szél.

A mi napink, miket nekünk engedtek,

Mintegy hetven esztendei idő,

Hogyha több, tehát nyolcvan esztendő.

6.

És ha kedves volt is valamennyire,

De többnyire volt munka és

Elkél éltünknek minden ékessége,

Elmúlik, mint az árnyék és az álom.

De ki érti az te haragodat?

Csak az, aki féli hatalmadat. fájdalom;

Elkél éltünknek minden ékessége,

Elmúlik, mint az árnyék és az álom.

De ki érti a te haragodat?

Csak az, aki féli hatalmadat.

7.

Taníts meg minket azért kegyelmesen,

Hogy rövid voltát életünknek értsük,

És eszességgel magunkat viseljük!

Ó, Úr Isten, fordulj hozzánk ismétlen!

Míg hagyod, hogy éltünk nyomorogjon?

Könyörülj már a te szolgáidon!

8.

Tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal,

Hogy jó kedvvel vigyük véghez éltünket,

Ne terheltessünk nyomorúságokkal!

Vígasztalj minket és adj könnyebbséget,

És haragodat fordítsd el rólunk,

Mellyel régóta ostoroztatunk!

9.

Szolgáidon láttassad dolgaidat,

Dicsőségedet ezeknek fiain!

Add értenünk felséges hatalmadat,

Mi kegyes Urunk, ó, irgalmas Isten!

Minden dolgunkat bírjad, forgassad,

Kezeink munkáit igazgassad!


 

 • 115. zsoltár új hangfelvétel
  2018-05-25 17:44:16

  Készült:

  2018.05.07

  KZMK. 8. osztályosokkal


   

 • ÚJ FELVÉTEL
  2018-05-18 17:58:58

  Elkészült a 2. zsoltár hangfelvétele.


   

 • ÚJ FELVÉTEL
  2018-05-07 08:50:40

  Készítettünk egy új hangfelvételt a  139. zsoltáttól.

  énekesek: a KZMK 8. osztályosai


   

 • ÚJ DALOK:
  2018-04-22 21:04:04

  EGY SZÍV, EGY LÉLEK

  háromszólamú kánon PÜNKÖSDRE


  BALLAG A BÁRÁNY

  gyermekdal


   

   

 • 2017-12-03 20:42:46
 • A zsoltáros a facebookon
  2015-01-08 17:01:41

   

 • A Zsoltáros együttesről:

  A ZSOLTÁROS

  A "Zsoltáros" 2012 tavaszán alakult, nem koncertezésre, hanem a különböző alkalmakon való együtténeklés segítésére. A felállás szinte alkalomról-alkalomra változik, de a cél változatlan...

 • Megbékélő

  MEGBÉKÉLŐ

 • Elindult a Zsoltáros honlapja
  2014-12-23 00:45:26

  2014 karácsonyán életre kelt a "zsoltáros" honlapja. A dalokat a megihlető eredeti zsoltár (vagy ima) -szövegekkel, kotával, valamint lehetőség szerint hangzó vagy video anyaggal mutatjuk be. Minden anyag szabadon felhasználható és terjeszthető.

Asztali nézet